Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50 (2022) Trang: 15-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh
Liên kết:

Tự chủ và tự học là một trong những năng lực cốt lõi được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh cần phát triển cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông mới Để việc tự học hiệu quả, rất cần có sự phối hợp từ chính bản thân người học, nhà trường và gia đình (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). Đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động như hiện nay, cách thức dạy và học đã và đang có sự thay đổi đáng kể, trong đó vai trò của tự học ngày càng được chú ý nhiều hơn. Nghiên cứu này tìm hiểu về nhận thức, động cơ tự học cũng như một số vấn đề về thực trạng hoạt động tự học của học sinh các trường trung học phổ thông tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Từ đó làm cơ sở để các nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tự học và chất lượng tự học của học sinh.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 8-17
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 94-103
Tải về
(2016) Trang: 222-233
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Khoa học năm 2016 - Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng
(2016) Trang: 731-736
Tạp chí: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 15 năm thành lập viện nghiên cứu Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
First Online: 28 December 2015 (2015) Trang: 1-15
Tạp chí: Cultural Studies of Science Education
(2014) Trang: 39
Tạp chí: The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 ? 18 July 2014, Phuket, Thailand
136 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
134 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...