Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 408-417
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, ngày 14/11/2020
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội đến một số mô hình canh tác nông nghiệp chính tại vùng ven biển Tứ Giác Long Xuyên. Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là khu vực điển hình với đa dạng mô hình canh tác được chọn làm đại diện cho nghiên cứu. Phương pháp KIP được thực hiện với 16 chuyên gia nông nghiệp và 120 nông hộ được phỏng vấn bằng phiếu hỏi bán cấu trúc. Kết quả cho thấy, sản xuất nông nghiệp đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là khu vực giáp giữa ranh khu vực nước mặn và nước ngọt. Xâm nhập mặn, mưa trái mùa và sự gia tăng độc chất phèn đều tác động bất lợi đến tất cả mô hình canh tác. Mặt khác, giá nông sản trên thị trường biến động liên tục, theo xu hướng giảm nên hiệu quả tài chính của nông hộ chưa ổn định.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 119-124
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 70-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...