Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Nghiên cứu đánh giá biến động diện tích các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bằng dữ liệu ảnh vệ tinh được cung cấp bởi Cơ quan Thăm dò Hàng không Vũ trụ Nhật Bản. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về tỷ lệ thay đổi kiểu sử dụng đất tại hai khu vực trên địa bàn huyện. Khu vực nước ngọt, phía Bắc của huyện ít biến động với mô hình canh tác chính là lúa và hoa màu. Các mô hình này chủ yếu chuyển đổi sang đất xây dựng và các loại cây trồng khác. Trên nền sinh thái nước mặn, lợ, mô hình luân canh lúa-tôm chuyển diện tích lớn sang nuôi tôm dưới hình thức quảng canh cải tiến và bán thâm canh. Thông qua phương pháp phỏng vấn nông hộ, nghiên cứu chỉ ra được: xâm nhập mặn, lượng mưa, giá vật tư, giá thành lao động, sự tiêu hao vật tư, giá nông sản, đầu ra thị trường, thiếu lao động và dịch bệnh Covid-19 đã có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả sản xuất và việc thay đổi sử dụng đất của nông hộ.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 119-124
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 70-80
Tải về
(2020) Trang: 408-417
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, ngày 14/11/2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...