Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 6 (2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Liên kết:

Lớp học là môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của sinh viên. Xây dựng môi trường học tập thuận lợi cho sinh viên trong các giờ học trên lớp là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và hiệu quả học tập. Xây dựng môi trường trong lớp học của sinh viên bao gồm xây dựng môi trường không gian lớp học; sử dụng những biện pháp kích thích giá trị của mục tiêu, nhiệm vụ học tập cho sinh viên; sử dụng các biện pháp xây dựng và khai thác giá trị của nội dung dạy học; lựa chọn, vận dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; chú ý giữ gìn sự mẫu mực về nhân cách của giảng viên; quan tâm giáo dục nhân cách toàn diện cho sinh viên.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-12
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tải về
Số Đặc biệt tháng 3 (2022) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Số đặc biệt tháng 5 (2022) Trang: 154-157
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số đặc biệt tháng 4 (2022) Trang: 0-666
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Số đặc biệt tháng 11 (2022) Trang: 242-245
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
08/2021 (2021) Trang:
Tạp chí: The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering ( ICoISSEE ) August 07th, 2021
Số đặc biệt 11 (2018) Trang: 51-54
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
(2017) Trang: 249-259
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
(2017) Trang: 260-270
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017
1 (2015) Trang: 739-742
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
(2011) Trang:
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Hội thảo NC giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập QT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...