Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 249-259
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
Liên kết:

Tiếp cận năng lực đang là xu thế trong dạy học hiện đại. Mục tiêu học tập là sự tuyên bố chi tiết điều người học cần biết và có thể làm được như kết quả của việc học. Mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực nhằm vào việc hình thành cho người học hệ thống năng lực mà cuộc sống đòi hỏi, giúp người học có khả năng thành cnawngtrong công việc, hội nhập tốt vào cuộc sống xã hội và tự thăng tiến, phát triển bản thân. Bài viết trình bày một số vấn đề nghiên cứu lý luận về xây dựng mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực. Nội dung bao gồm: Khái quát về mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực và xây dựng mục tiêu học tập theo hướng phát triển năng lực.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-12
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tải về
Số đặc biệt 11 (2018) Trang: 51-54
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
(2017) Trang: 260-270
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017
1 (2015) Trang: 739-742
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
Số 6 (2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
(2011) Trang:
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Hội thảo NC giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập QT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...