Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
0 (2016) Trang: 396-405
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Sư phạm
Liên kết:

Trong đào tạo giáo viên, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục (KHGD) cho sinh viên có vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu của đề tài "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường, khoa sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long". Nội dung bài viết bao gồm: Nghiên cứu KHGD và năng lực nghiên cứu KHGD; thực trạng năng lực nghiên cứu KHGD của sinh viên các trường, khoa sư phạm vùng ĐBSCL và nguyên nhân của thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu KHGD cho sinh viên.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-12
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tải về
Số Đặc biệt tháng 3 (2022) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Số đặc biệt tháng 5 (2022) Trang: 154-157
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số đặc biệt tháng 4 (2022) Trang: 0-666
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Số đặc biệt tháng 11 (2022) Trang: 242-245
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
08/2021 (2021) Trang:
Tạp chí: The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering ( ICoISSEE ) August 07th, 2021
Số đặc biệt 11 (2018) Trang: 51-54
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
(2017) Trang: 249-259
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
(2017) Trang: 260-270
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017
1 (2015) Trang: 739-742
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
Số 6 (2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
(2011) Trang:
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Hội thảo NC giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập QT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...