Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
84 (2018) Trang: 19-23 và 35
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Liên kết:

Nghiên cứu khoa học giáo dục phải được coi là hoạt động đặc thù trong đào tạo sư phạm. Giáo viên, lực lượng nòng cốt trong đào tạo sư phạm phải có năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục. Từ cơ sở phương pháp luận về giảng viên và năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, kết quả nghiên cứu đã đưa ra bức tranh về thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của giảng viên các trường, khoa sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long.và nguyên nhân của thực trạng. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho giảng viên các trường, khoa sư phạm vùng này.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-12
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tải về
Số đặc biệt 11 (2018) Trang: 51-54
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
(2017) Trang: 249-259
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
(2017) Trang: 260-270
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017
1 (2015) Trang: 739-742
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
Số 6 (2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
(2011) Trang:
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Hội thảo NC giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập QT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...