Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Liên kết:

Phương pháp khuyến nông có sự tham gia (PTD) được giới thiệu vào hoạt động khuyến nông ĐBSCL từ cuối năm 2001 ? 2007 do Viện Nghiên Cứu Phát Triển ĐBSCL hợp tác với tổ chức VVOB (Bỉ) thực hiện, thông qua dự án "Khuyến nông ĐBSCL". Phương pháp này bước đầu đã có những tác động tích cực đến người nông dân và cán bộ khuyến nông (CBKN). Qua các hoạt động khuyến nông có sự tham gia đã giúp nông dân gia tăng kiến thức về kỹ thuật sản xuất, thay đổi về nhận thức và sản xuất có hiệu quả hơn. CBKN đã có sự nâng cao về kỹ năng khuyến nông cũng như có những thay đổi tích cực về thái độ và quan điểm trong hoạt động khuyến nông

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 174-185
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 76-83
Tải về
11(1) (2019) Trang: 83-92
Tạp chí: Agris online paper in Economics and Informatics
26 (2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...