Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 103-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/06/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Effects of alternate wetting and drying irrigation, crop establishment methods, and reduced phosphorous application on OM5451 growth and yield in 2011 - 2012 Winter Spring Crop Season

Từ khóa:

Cấy, lân, lúa, ngập khô xen kẽ, sạ

Keywords:

Transplanting, phosphorous, rice, AWD, direct seeding

ABSTRACT

Rice is an important food crop not only for Vietnam but also for the stability of food security of the world. Climate change has caused many adverse impacts on rice production, thus maintaining rice yield and reducing investment costs in rice culture would contribute more benefits for farmers. In this study, the effects of alternate wetting and drying irrigation in combination with reduction in phosphorous fertilizer application and crop establishment methods on rice growth, rice yield, and economic efficiency was investigated on OM5451 cultivar at Ta Danh commune, Tri Ton district, An Giang province in 2011 - 2012 Winter-Spring. The results showed that without phosphorous application in one crop season had no reduction in rice yield and no change in available phosphorous level in the soil. Alternate wetting and drying irrigation saved about 50% of irrigated water in comparison with continuous flooding of farmer practice. Crop establishment by transplanting yielded 7 tons/ha higher than directing seeding 1 ton/ha. Transplanted plants accumulated phosphorous in their shoots and leaves almost twice more than those of direct seeded plants. Reasonable combination of these factors contributed to boost economic efficiency equal to an increase in rice yield of 1 ton/ha.

TóM TắT

Lúa là cây lương thực không chỉ quan trọng đối với Việt Nam mà còn góp phần làm ổn định an ninh lương thực của thế giới. Trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng bất lợi cho sản xuất lúa gạo, việc duy trì năng suất và giảm chi phí đầu tư sẽ giúp mang lại lợi ích cho nông dân. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ kết hợp giảm liều lượng phân lân và phương pháp gieo sạ đã được khảo sát nhằm đánh giá các ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng, năng suất và lợi nhuận trên giống OM5451 vụ Đông Xuân 2011 - 2012 tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy, không bón phân lân vẫn không làm giảm năng suất lúa và không làm thay đổi hàm lượng lân dễ tiêu trong đất trước khi trồng và sau thu hoạch. Tưới ngập khô xen kẽ hợp lý tiết kiệm được khoảng 50% lượng nước tưới. Lúa cấy cho năng suất 7 tấn/ha, cao hơn lúa sạ khoảng 1 tấn/ha đồng thời làm gia tăng sự tích lũy lân trong cây lúa cao hơn gấp 2 lần. Kết hợp các yếu tố thí nghiệm hợp lý sẽ làm gia tăng lợi nhuận tương đương với khoảng 1 tấn/ha so với kỹ thuật canh tác theo tập quán của nông dân.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 177-183
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 187-196
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 40-48
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 78-85
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 91-98
Tải về
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
4 (2013) Trang: 176
Tạp chí: British Journal of Pharmacology and Toxicology
1 (2012) Trang: 5
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
19 (2012) Trang: 704
Tạp chí: World Applied Sciences
11 (2012) Trang: 100
Tạp chí: Pakistan Journal of Nutrition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...