Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 12-19
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/05/2016

Ngày chấp nhận: 29/08/2016

 

Title:

Optimized Mix Proportion for Normal Concrete and Concrete including pozzolanic materials

Từ khóa:

Bê tông, Cấp phối bê tông, Vật liệu pozzolan, Tro trấu

Keywords:

Concrete, Concrete mix propotion, pozzolanic materials, Rice husk ash

ABSTRACT

Concrete mix design for normal concrete and concrete including rice husk ash based on the densified mixture design algorithm is investigated. The major difference from other mixture design algorithms is that instead of partial replacement of cement, the concrete mix design method incorporating pozzolanic material is used to fill the void of aggregates and hence increase the density of the aggregate system. The purpose of such action is to reduce the cement paste content as low as possible for design properties such as workability, strength, and durability. Using it provides several advantages, such as improved strength and durability properties, and environmental benefits related to the disposal of waste materials and to reduced carbon dioxide emissions.

TÓM TẮT

Phương pháp tính toán cấp phối theo phương pháp lèn chặt cho hai nguồn vật liệu phổ biến cho bê tông thường và phương pháp cho bê tông có sử dụng tro trấu được xây dựng trong nghiên cứu. Sự khác biệt cơ bản của phương pháp tính toán so với các phương pháp khác đó là thay vì sử dụng phương pháp thay thế một phần xi măng bằng các vật liệu pozzolan, phương pháp tính toán sử dụng các vật liệu pozzolan để lấp các lỗ rỗng giữa cốt liệu; kết quả là có thể tăng độ chặt của cốt liệu. Việc sử dụng phương pháp tính cấp phối bê tông theo phương pháp nghiên cứu là nhằm giảm lượng vữa xi măng xuống mức thấp nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về tính lưu động, cường độ cũng như độ bền của bê tông. Việc ứng dụng phương pháp tính toán sẽ mang lại nhiều ưu điểm như cải thiện cường độ và độ bền cho bê tông, và những ưu điểm cho môi trường như tận dụng những vật liệu phế thải, giảm lượng khí thải cacbonic.

Trích dẫn: Bùi Lê Anh Tuấn, Ngô Văn Ánh, Hwang Chao Lung và Đặng Trâm Anh, 2016. Xây dựng quy trình tính toán cấp phối bê tông thường và bê tông có sử dụng tro trấu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45a: 12-19.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 1-7
Tải về
10 (2019) Trang: 200-209
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology
(2014) Trang: 379-387
Tạp chí: 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding the 6th Civil Engineering Conference in Asia Region
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...