Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 55:52(2016) Trang: 1-13
Tạp chí: Zoological Studies
Liên kết:

Tung T. Nguyen, Dang H. Lam, and Anh D. Nguyen (2016) The giant earthworms from Vietnam are being reviewed to consist of six species, Amynthas dangi (Thai, 1984), A. munglonganus (Thai & Tran, 1986) comb. nov., A. ghilarovi (Thai, 1982), and three new, A. munglongoides sp. nov., A. antoanensis sp. nov. and A. konkakinh sp. nov. All six species have lengths ranging 300-680 mm, diameter ca. 16-20 mm, and without copulatory pouches. The new species, A. munglongoides sp. nov. is characterised by three pairs of spermathecal pores in intersegment 5/6/7/8, genital markings paired in vii, viii and xviii. A. antoanensis sp. nov. is distinguished by four pairs of spermathecal pores in 5/6/7/8/9, genital marking paired in viii, ix, and xviii. A. konkakinh sp. nov. is recognised by four pairs of spermathecal pores in 5/6/7/8/9, genital marking single in viii, paired in xviii. In addition, a key to all six gigantic species in Vietnam is also provided.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol-2, Iss-11 (Nov, 2016)(2016) Trang: 609-612
Tạp chí: Scholars Bulletin
Số tạp chí 4(2016) Trang: 246-255
Tạp chí: The International Journal Of Humanities & Social Studies
Số tạp chí 31(2016) Trang: 085002-085009
Tạp chí: Semiconductor Science and Technology
Số tạp chí 11(2016) Trang: e0165146
Tạp chí: PLoS One
Số tạp chí 7(2016) Trang: 3491-3507
Tạp chí: Biomedical Optics Express
Số tạp chí 145(2016) Trang: 117-119
Tạp chí: Economics Letters
Số tạp chí http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2016.2472(2016) Trang: 1-19
Tạp chí: Management Science
Số tạp chí 2016(2016) Trang: 2016:112
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Inequalities and Applications
Số tạp chí 8-4(2016) Trang: 513-521
Tạp chí: International Journal of Social Robotics
Số tạp chí 42(2016) Trang: 157-167
Tạp chí: Infant Behavior and Development
Số tạp chí 3(1)(2016) Trang: 30-36
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International Journal of Engineering Technology and Management (IJETM)
Số tạp chí 2(1)(2016) Trang: 9-23
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International Journal of Advanced Engineering Technology and Innovative Science (IJAETIS)
Số tạp chí 3(2)(2016) Trang: 453-464
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...