Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10306 (2017) Trang: 609-619
Tạp chí: Advances in Computational Intelligence, Lecture Notes in Computer Science book series
(2016) Trang:
Tạp chí: 5th International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction, Sheffield, UK, April 2016.
(2015) Trang:
Tạp chí: The 1st international conference on social robots in therapy and education, Almere, The Netherlands, 22-23 October, 2015
(2014) Trang: 555-560
Tạp chí: The 23rd IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, Edinburgh, UK, 25-29 Aug. 2014
(2014) Trang: 516-521
Tạp chí: The 2014 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Bali, Indonesia, 5-10 December 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...