Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2012
Số tạp chí 2(2012) Trang: 96-102
Tạp chí: Nghiên cứu và phát triển

Chợ nổi Ngã Bảy trước đây nằm cạnh thị trấn Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Năm 2000 chợ đã bị di dời về phía vàm kinh Ba Ngàn ở xã Đại Thành, cách địa điểm cũ khoảng 3km và có tên là chợ nổi Ba Ngàn. So với các chợ nổi khác trong vùng, chợ nổi Ngã Bảy có lịch sử hình thành khá lâu đời; đã từng có quy mô mua bán rộng lớn; chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa bản địa đặc sắc gắn liền với cuộc sống của cư dân vùng sông nước; đồng thời là địa điểm được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến và lựa chọn trong các chuyến du lịch khi đến miền Tây Nam Bộ. Trên cơ sở phân tích vai trò của chợ nổi Ngã Bảy trong quá khứ; so sánh các điểm lợi và bất lợi của chợ nổi Ngã Bảy so với chợ nổi Ba Ngàn cho thấy sự cần thiết phải khôi phục lại chợ nổi Ngã Bảy nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của vùng nói chung.

Các bài báo khác
Số tạp chí 75B(2012) Trang: 135-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí No.1 (2012)(2012) Trang: 19-24
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 1(2012) Trang: 91
Tác giả: Võ Thị Gương
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 50(2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
Số tạp chí 1(2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 217
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 199
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 132
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 119
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 1(2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 59(2012) Trang: 102
Tạp chí: Khoa học xã hội Việt Nam
Số tạp chí 2(2012) Trang: 12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Ngành Ong
Số tạp chí 4(2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
Số tạp chí 16(2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 412(2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
Số tạp chí 10(2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 10(2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...