Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 3(2013) Trang: 104
Tác giả: Phan Hoàng Linh
Tạp chí: TCKH ĐH Đồng Tháp
Số tạp chí 157(2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 157/2013; ISSN 1859-1175) Trang 84-87
Số tạp chí 21(2013) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21: 59-64. (11/2013)
Số tạp chí 7(2013) Trang: 74
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7: 74 - 79. (4/2013)
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Lý Văn Khánh
Tạp chí: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống cá nâu
Số tạp chí 164(2013) Trang: 87
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản
Số tạp chí 161(2013) Trang: 139
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 161/2013; ISSN 1859-1175) Trang 139-145
Số tạp chí 4(2013) Trang: 57
Tạp chí: Thú Y
Số tạp chí Số 7(2013) Trang: 32
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí Số 130(2013) Trang: 1
Tạp chí: Quản lý Ngân quỹ Quốc gia
Số tạp chí (86)(2013) Trang: 20
Tạp chí: Giáo dục & xã hội
Số tạp chí (9)(2013) Trang: 66
Tạp chí: Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...