Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 10(2014) Trang: 72-76
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Liên kết:

Tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng hiệu quả hơn, bền vững hơn gắn với việc xây dựng nông thôn mới là đòi hỏi tất yếu của 1qua1 trình phát triển. Mục tiêu tái cấu trúc là xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, giá trị cao, thích ứng với sự biến đổi khí hậu và những biến động, thay đổi của thị trường.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2014) Trang: 56
Tạp chí: Tạp chí Thư viện


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...