Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 11(2014) Trang: 56
Tạp chí: Tạp chí Thư viện

Nghiên cứu này khảo sát 81 thư viện (TV) đại học ở bang New York bằng cách truy cập trang web chính thức và có ứng dụng Web 2.0. Dựa trên kết quả khảo sát này và việc nghiên cứu các tài liệu có liên quan, các tác giả đã đề xuất một mô hình TV học thuật 2.0 bao gồm: Nhân viên TV 2.0, Người dùng 2.0 và Thông tin 2.0. Những đặc điểm của mô hình TV học thuật 2.0 cũng được trình bày và bàn luận chi tiết...

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2014) Trang: 72-76
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...