Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: APA 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1710
Tạp chí: IEEE 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Larvi 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication
Số tạp chí 4(2013) Trang: 87
Tạp chí: International Journal of Engineering Research and Development
Số tạp chí 1(2013) Trang: 393
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...