Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2011
Số tạp chí tháng 6/2011(2011) Trang: 95-102
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Liên kết:

Thí nghiệm trên ruộng nông dân trong 2 vụ lúa liên tiếp từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2010 ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và Phụng Hiệp (Hậu Giang) nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng của phân vi sinh BioGro trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng phân đạm trong canh tác lúa cao sản. Trong vụ lúa hè Thu 2009, hiệu quả của bón phân BioGro kết hợp giảm 50% lượng phân đạm hóa học so với kỹ thuật của nông dân được đánh giá. Trong vụ đông xuân 2010, hiệu quả của hiệu quả của loại chất mang vi sinh và phương pháp bón phân đạm hóa học được thử nghiệm. Mỗi thí nghiệm được thực hiện trên 10 ruộng của nông dân với kích thước lô là 1000m2 cho mỗi nghiệm thức. Kết quả cho thấy phân bón vi sinh BioGro với liều lượng 200kg/ha có thể giúp nông dân giảm 50% lượng đạm hóa học trong khi duy trì năng suất lúa như cách bón phân bình thường. Hiệu quả phân BioGro thể hiện rõ hơn nếu kết hợp bón 30-40kg N/ha  trong giai đoạn đầu (25 ngày sau khi s) của cây lúa. Bùn ao cá tra có thể thay thế than bùn làm chất mang cho vi sinh trong BioGro.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2011) Trang: 303-310
Tạp chí: kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2007-2009
Số tạp chí (2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Số tạp chí (2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
Số tạp chí 49(6A)(2011) Trang: 333-340
Tạp chí: Hội thảo QMFS 2011 Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, 24/11/2011, Hà Nội, Việt Nam
Số tạp chí 1(2011) Trang: 850
Tạp chí: Nông Lâm Ngư Thủy V
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: HTKH Bộ GD-ĐT
Số tạp chí 7(2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
Số tạp chí 1(2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
Số tạp chí 1(2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
Số tạp chí 1(2011) Trang: 19
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
Số tạp chí 1(2011) Trang: 305
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Bệnh hại Thực vật VN
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 67
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 257
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
Số tạp chí 1(2011) Trang: 41
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH &ĐT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: FAIR
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Văn hóa giao tiếp trong nhà trường
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River"


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...