Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2011
Số tạp chí (2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
Liên kết:

Dự án Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cộng đồng (CBDC) đã triển khai ở ĐBSCL từ năm 1996 đến nay nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc cải thiện chất lượng hạt giống của nông hộ góp phần an ninh nguồn giống cho sản xuất và tăng giá trị lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL. Hoạt động chính của dự án là huấn luyện nông dân, thiết lập Tổ giống, tổ chức các mô hình trình diễn qui trình sản xuất giống và hội thảo đầu bờ. Có hơn 50 ngàn nông dân được huấn luyện, 358 Tổ giống được thành lập, và sản xuất ? cung cấp khoảng 85-100 ngàn tấn giống/ năm và đáp ứng trên 30% tổng như cầu lúa giống ở ĐBSCL. Nhiều giống lúa được phục tráng để sử dụng tại địa phương, và nhiều nông dân tiên tiến có khả năng chọn lọc thành công những giống lúa mới ?Giống HĐ1?. Sản xuất và cung cấp giống chất lượng cho sản xuất đã góp phần tăng năng suất từ 0,5-1.0t/ha, cải thiện chất lượng và tăng giá bán lúa gạo, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo cho nông dân tham gia dự án. Hoạt động của dự án CBDC đi đúng hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh và được hỗ trợ tích cực, nó đã và đang tạo nền tảng cho sự phát triển thành công ?xã hội hóa giống? ở các tỉnh và nhân giống cộng đồng đang hướng đến phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2011) Trang: 303-310
Tạp chí: kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2007-2009
Số tạp chí (2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Số tạp chí tháng 6/2011(2011) Trang: 95-102
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Số tạp chí 49(6A)(2011) Trang: 333-340
Tạp chí: Hội thảo QMFS 2011 Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, 24/11/2011, Hà Nội, Việt Nam
Số tạp chí 1(2011) Trang: 850
Tạp chí: Nông Lâm Ngư Thủy V
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: HTKH Bộ GD-ĐT
Số tạp chí 7(2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
Số tạp chí 1(2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
Số tạp chí 1(2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
Số tạp chí 1(2011) Trang: 19
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
Số tạp chí 1(2011) Trang: 305
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Bệnh hại Thực vật VN
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 67
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 257
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
Số tạp chí 1(2011) Trang: 41
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH &ĐT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: FAIR
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Văn hóa giao tiếp trong nhà trường
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River"


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...