Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2011
Số tạp chí (2011) Trang: 303-310
Tạp chí: kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2007-2009
Liên kết:

Để tìm hiểu ảnh hưởng của phương pháp khuyến nông có sự tham gia (Partycipatory Technology Development, PTD) đến kỹ năng hoạt động của thành viên ở các câu lạc bộ nông dân, một nghiên cứu được tiến hành tại ba huyện Thoại Sơn, Tri Tôn và Châu Thành tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy,khi tham gia hoạt động vào câu lạc bộ này thì hiệu quả sản xuất của người dân phần nào được gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm. Kết quả phần nào đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội về chất lượng hàng hóa khi nhu cầu cuộc sống đã được cải thiện đòi hỏi ngày càng cao, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay sản phẩm làm ra tiêu chuẩn về chất lượng được đặt lên hàng đầu. 

Các bài báo khác
Số tạp chí (2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Số tạp chí tháng 6/2011(2011) Trang: 95-102
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Số tạp chí (2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
Số tạp chí 49(6A)(2011) Trang: 333-340
Tạp chí: Hội thảo QMFS 2011 Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, 24/11/2011, Hà Nội, Việt Nam
Số tạp chí 1(2011) Trang: 850
Tạp chí: Nông Lâm Ngư Thủy V
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: HTKH Bộ GD-ĐT
Số tạp chí 7(2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
Số tạp chí 1(2011) Trang: 93
Tác giả: Trần Văn Việt
Tạp chí: Hội nghị Khoa học thủy sản lần thứ 4
Số tạp chí 1(2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
Số tạp chí 1(2011) Trang: 19
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
Số tạp chí 1(2011) Trang: 305
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Bệnh hại Thực vật VN
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 67
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: 5 năm NCKH & Đào tạo
Số tạp chí 1(2011) Trang: 257
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
Số tạp chí 1(2011) Trang: 41
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH &ĐT
Số tạp chí 1(2011) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: FAIR
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: Văn hóa giao tiếp trong nhà trường
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Lê Anh Tuấn
Tạp chí: The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River"


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...