Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 742-748
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 872-878
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-306-0.(2014) Trang: 358-363
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-306-0.(2014) Trang: 342-350
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-306-0.(2014) Trang: 330-336
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ & (VCM-2014)
Số tạp chí (2014) Trang: 604-610
Tạp chí: Hội thảo cấp quốc gia năm 2014: "Tín ngưỡng Thờ Mẫu Ở Nam Bộ - Bản sắc và Giá trị", Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 227-238
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia ?Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử?, Trường Đại học Thủ Dầu Một, 5/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 304
Tạp chí: Hội nghị Khoa học lần thư IX, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia TPHCM, ngày 21/11/ 2014.
Số tạp chí 2(2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
Số tạp chí (2014) Trang: 38
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC March 25-26, Ho Chi Minh University of Technology
Số tạp chí (2014) Trang: 281-285
Tạp chí: Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Số tạp chí (2014) Trang: 608-613
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử - VCM-2014
Số tạp chí (2014) Trang: 143-149
Tạp chí: The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14), 13-14 March 2014, Hanoi
Số tạp chí ECIT2014(2014) Trang: 165-170
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2014), ngày 18~19/9/2014, Tp. Nha Trang.
Số tạp chí 7(2014) Trang: 405-409
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014
Số tạp chí 7(2014) Trang: 96-100
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014
Số tạp chí (2014) Trang: 285-296
Tạp chí: NAFOSTED Conference on Information and Computer Science
Số tạp chí 8(2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 8(2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
Số tạp chí 1(2014) Trang: 20-29
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 11/2014
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 337-345
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí 01(2014) Trang: 115-122
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần 7 (VCM 2014) - ISBN: 978-604-913-306-0
Số tạp chí 02(2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
Số tạp chí 2(2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 16(2014) Trang: 66-73
Tạp chí: Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về CNTT&TT @ lần thứ XVI - Đà Nẵng, 14-15/11/2013


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...