Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 107-115
Tạp chí: Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 605-616
Tạp chí: hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10 ngày 22-23 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội
Số tạp chí (2020) Trang: 300-304
Tạp chí: Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, Đại học Huế. Viện Công nghệ Sinh học, 26-27/10/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 294-299
Tạp chí: Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, Đại học Huế. Viện Công nghệ Sinh học, 26-27/10/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 38-47
Tạp chí: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Số tạp chí (2020) Trang: 81-90
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: ENSURING A HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCE IN THE MODERN AGE
Số tạp chí (2020) Trang: 178-187
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Việt Nam
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Nha Trang, ngày 8-9/10/2020
Số tạp chí Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre(2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Nha Trang ngày 8-9/10/2020


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...