Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2018) Trang: 45-51
Tạp chí: International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)

The objective of the study is to determine the factors that affect the relationship quality between shrimp farmers and processing enterprises in the Mekong Delta. The data were collected through direct interviews with 150 shrimp farmers in Ca Mau, Bac Lieu and Soc Trang Province. The PLS - SEM method was used and the results show that three factors positively affect the quality of the relationship between shrimp farmers and processing enterprises are perceived price, payment conditions and profit-loss sharing. In particular, the perceived price is the most important factor affecting the quality of the relationship between shrimp farmers and processing enterprises. Besides, the study also claims that the relationship quality factor positively impacts the loyalty among shrimp farmers and processing enterprises.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 97-105
Tải về
20 (2018) Trang: 38-44
Tạp chí: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
1 (2013) Trang: 103
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 263
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...