Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 54-68
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
Liên kết:

Dự án Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cộng đồng (CBDC, giai đoạn 1996-2010) và Dự Án Tăng cường hợp tác nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông (FARES, giai đoạn 2011-2015) đã góp phần nâng cao năng lực nông dân về sản xuất lúa giống chất lượng phục vụ sản xuất lúa, góp phần đảm bảo an ninh nguồn giống và nâng cao giá trị lúa - gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đến nay, hai dự á n trên đã xây dưṇ g môṭ hê ̣ thống côṇ g đồng (HTCT) gồm 388 Tổ giống với hơn 8.600 hộ nông dân tham gia sản xuất lúa giống ở ĐBSCL. Hà ng năm, hê ̣ thống nà y cung cấp 160.000-190.000 tấn giống lúa, đáp ứng hơn 30-40% tổng nhu cầu lúa giống cho canh tác ở ĐBSCL. Giống từ HTCĐ được cung cấp với giá thấp hơn so với cá c công ty, doanh nghiê ̣ p cung ứ ng giống ngoà i thi ̣ trường, điều này đã mang lại lợi ích cho xã hội khoảng 1.000 tỷ đồng/năm và taọ điều kiêṇ cho nông dân dễ dàng tiếp cận nguồn giống chất lượng tại địa phương. Với nhu cầu hạt giống chất lượng ngày càng cao, vai trò của các Tổ giống càng trở nên quan trọng trong an ninh giống cho sản xuất. Để hỗ trợ cho việc quản lý và chia sẻ thông tin giữa tổ giống, công cụ thông tin địa lý (GIS) được áp dụng để quản lý, cập nhật và chia sẻ thông tin về sản xuất và cung ứ ng giống cho HTCĐ ở ĐBSCL. Qua đó, nông dân có thể tìm nguồn giống thích hợp và thực hiê ̣ n những giao di ̣ ch về giống một cá ch thuận lợi và hiêụ quả.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 120-125
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 31-41
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 55-63
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 78-85
Tải về
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 29-84
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 85-149
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2022) Trang: 3-28
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Huỳnh Quang Tín (2022) Trang:
Tạp chí: Tham gia của Nông dân trong chọn giống và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
11 (2020) Trang: 9-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2019) Trang: 22-27
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: International Exchange and Planning Workshop on PPB and Farmers's Seed System for Sustainable Development in China and Soueast Asia, Nanning - Guangxi, China 15-18 October 2019
(2018) Trang: 53-57
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn ĐBSCL 2015-2018
(2015) Trang: 287-294
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 326-334
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 306-315
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 277-286
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 348373
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: 20 year's achievements on Participatory plant breeding in the Mekong Delta, Vietnam, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
ISBN: 978-604-919-505-1 (2015) Trang: 49-57
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL
(2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...