Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
03 (2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Liên kết:

An Giang là tỉnh thuần lúa với điện tích gieo trồng khoảng 0,64 tr. ha/năm và đạt sản lượng lúa trên 4,0 tr. tấn/năm (TCTK, 2017), đó cũng là thành tựu của ứng dụng nguồn hạt giống chất lượng để sản xuất theo qui trình kỹ thuật “1 Phải 5 Giảm” trong thâm canh lúa và thành tựu từ chương trình “xã hội hóa công tác giống” của tỉnh An Giang đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng hạt giống lúa. Công tác lai tạo giống lúa Tân Châu 7 (TC7) được ông Hoa Sỹ Hiền lai chọn từ tổ hợp lai (TC10 x OM4900) và chọn thuần vào và được tác giả phóng thích tại địa phương vụ Hè Thu 2010 và Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL tiếp tục hỗ trợ khảo nghiệm VCU, sản xuất ở các tỉnh ĐBSCL và đánh giá khả năng chống chịu mặn.

Kết quả khảo nghiệm VCU cho thấy năng suất giống lúa TC7 cao hơn giống đối chứng OMCS2000 (8-17%); khảo nghiệm sản xuất đạt năng suất cao hơn giống OM4900; xác định được gen kháng mặn (RM206) và chống chịu mặn tốt ở giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng với nồng độ mặn 4‰ (tương đương giống chuẩn kháng Pokali). Kết quả nêu trên chứng minh rằng Giống lúa TC7 rất có tiềm năng để phát triển ở vùng đất nhiễm mặn của tỉnh An Giang và các tỉnh ĐBSCL. Giống lúa TC7 cần xúc tiến hồ sơ xin công nhận sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp mới.

Từ khóa: Giống lúa TC7, Năng suất, Chịu mặn, Khảo nghiệm

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 120-125
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 31-41
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 55-63
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 78-85
Tải về
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 29-84
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 85-149
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2022) Trang: 3-28
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Huỳnh Quang Tín (2022) Trang:
Tạp chí: Tham gia của Nông dân trong chọn giống và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
11 (2020) Trang: 9-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2019) Trang: 22-27
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: International Exchange and Planning Workshop on PPB and Farmers's Seed System for Sustainable Development in China and Soueast Asia, Nanning - Guangxi, China 15-18 October 2019
(2018) Trang: 53-57
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn ĐBSCL 2015-2018
(2015) Trang: 287-294
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 54-68
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 326-334
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 306-315
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 277-286
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 348373
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: 20 year's achievements on Participatory plant breeding in the Mekong Delta, Vietnam, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
ISBN: 978-604-919-505-1 (2015) Trang: 49-57
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL
(2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...