Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11(4) (2019) Trang: 44-59
Tạp chí: Review of European Studies

Mekong Delta Region of Vietnam is forecasted to have one of world’s most severe impacts from climate change. There is a big knowledge gap in research on climate change impacts on tourism in this area. While climate change’s impacts on agriculture and fisheries have received much attention from authorities and researchers, impacts on tourism have largely been ignored. This paper presents findings from a field study the authors conducted to fill the research gap on climate change’s impact on tourism in Mekong River Delta. The study based on spatial analysis and questionnaires and interviews of local tourism leaders, tourism businesses and tourists discovered that climate change is a real challenge for region’s tourism businesses. Vulnerable tourism businesses in low and flat delta such as Mekong needs more attention and practical actions from international organizations and local entities in the era of climate change threats.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 1171-1184
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: RSU International Research Conference 2019, Rangsit, Thailand, 26 April 2019
24(9) (2019) Trang: 894-911
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Tourism Research
145 (2011) Trang: 117
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: Vietnam Social sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...