Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2020) Trang: 60-69
Tạp chí: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu chỉ ra những thế mạnh về phát triển du lịch dựa vào nền văn hóa
ẩm thực tại địa bàn tỉnh An Giang. Nêu ra thực trạng trong văn hóa ẩm thực tại An
Giang nhằm mục đích chỉ rõ những nét đặc trưng vốn có và những điểm cần được đẩy
mạnh phát triển trong du lịch. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập và
phân tích tài liệu, sàng lọc những thông tin, nội dung có liên quan đến nghiên cứu.
Phương pháp thống kê miêu tả được sử dụng để xác định mức độ hài lòng của du khách
đối với nền ẩm thực nơi đây. Từ những cơ sở trên, đề xuất ra những giải pháp phù hợp
nhằm đưa nền văn hóa ẩm thực An Giang trở nên phổ biến, có hiệu quả trong việc khai
thác và thu hút khách du lịch.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 1171-1184
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: RSU International Research Conference 2019, Rangsit, Thailand, 26 April 2019
24(9) (2019) Trang: 894-911
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Tourism Research
11(4) (2019) Trang: 44-59
Tạp chí: Review of European Studies
145 (2011) Trang: 117
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: Vietnam Social sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...