Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 1171-1184
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: RSU International Research Conference 2019, Rangsit, Thailand, 26 April 2019

Mekong Delta Region of Vietnam is forecasted to have one of world’s most severe impacts from climate change. There is a significant knowledge gap in research on climate change impacts on tourism in this area. While climate change’s impacts on agriculture and fisheries have received much attention from authorities and researchers, impacts on tourism have largely been ignored. This article reviews the evidence for climate change in the Mekong Delta and its connection to the tourism sector. Firstly, the study lays out quantitative data for climate change in the Mekong Delta. Secondly, the detailed characteristics of the tourism sector in the Mekong Delta are introduced, including tourism resources, tourism incomes, flow of tourists and tourism facilities. The significant connection between these two components is established as a setting context for further study of climate change-tourism relation in the region.

Các bài báo khác
24(9) (2019) Trang: 894-911
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Tourism Research
11(4) (2019) Trang: 44-59
Tạp chí: Review of European Studies
145 (2011) Trang: 117
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: Vietnam Social sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...