Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2018) Trang: 196-199
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Liên kết:

Hiện nay cả nước có 24[1] trường Đại học địa phương, phần lớn các trường này được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng sư phạm hoặc trường Cao đẳng cộng đồng có sáp nhập thêm một số cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trực thuộc quản lý của chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhiệm vụ cơ bản là: Đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các tỉnh lân cận, góp phần xây dựng xã hội học tập, xã hội nghề nghiệp, đưa giáo dục đại học đến với cộng đồng. Tuy nhiên, đào tạo giữ chân và thu hút đội ngũ nhà giáo có trình độ để phát triển nhà trường là một trong những thách thức lớn của hầu hết các cơ sở này. Vậy các trường Đại học địa phương cần có những giải pháp gì?. Bài viết sẽ tập trung phân tích và đưa ra những giải pháp đó!

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 238-244
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tải về
9 (2018) Trang: 186-1990
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
vol 7(2) (2019) Trang: 68-78
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
(2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
6 (2019) Trang: 138-142
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Vol. 2, No. 3 (2017) Trang: 170-175
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Journal of Business and Economic Development
(2015) Trang: bài số 99
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: VIỆT NAM 40 NĂM THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1975- 2015) - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT-BÌNH DƯƠNG
Vol . 2 ( 2 ) (2015) Trang: 47 – 55
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AN GIANG UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE
2 (2013) Trang: 168-178
Tạp chí: Social Sciences
3 (2013) Trang: 38-46
Tạp chí: International Journal of Philosophy
6 (2013) Trang: 374-381
Tạp chí: International Journal of Economics, Finance and Management Sciences
Vol. 1, No. 2, 2013,doi: 10.11648/j.hss.20130102.11 (2013) Trang: 70-77
Tạp chí: Humanities and Social Sciences
(2014) Trang: 249-254
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Vai trò của các trường đại học và cao đẳng trong sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học An Giang 19/12/2014
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...