Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2019) Trang: 138-142
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Liên kết:

Chất lượng nguồn nhân lực trước thực tiễn hội nhập - phát triển đất nước đã và đang đặt ra những yêu
cầu gay gắt cho các trường đại học, cao đẳng. Do đó, việc tìm kiếm những phương pháp giảng dạy để mang
đến hiệu quả luôn là điều trăn trở của những ai quan tâm đến sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, theo tác giả
phương pháp cũng chỉ là điều kiện cần. Nên, bên cạnh vững vàng về chuyên môn, có phương pháp giảng
dạy thích hợp thì người giảng cần phải có những cách thức tác động tích cực đến tâm lý để khơi gợi tích tích
cực, chủ động sáng tạo trong học tập của sinh viên. Và bài viết này sẽ nêu ra, phân tích những cách thức để
giảng viên thúc đẩy phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong học tập.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 238-244
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tải về
(2020) Trang: 38-47
Tạp chí: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
(2020) Trang: 81-90
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: ENSURING A HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCE IN THE MODERN AGE
9 (2018) Trang: 186-1990
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
vol 7(2) (2019) Trang: 68-78
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
(2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
Vol. 2, No. 3 (2017) Trang: 170-175
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Journal of Business and Economic Development
(2015) Trang: bài số 99
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: VIỆT NAM 40 NĂM THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1975- 2015) - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT-BÌNH DƯƠNG
Vol . 2 ( 2 ) (2015) Trang: 47 – 55
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AN GIANG UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE
2 (2013) Trang: 168-178
Tạp chí: Social Sciences
3 (2013) Trang: 38-46
Tạp chí: International Journal of Philosophy
6 (2013) Trang: 374-381
Tạp chí: International Journal of Economics, Finance and Management Sciences
Vol. 1, No. 2, 2013,doi: 10.11648/j.hss.20130102.11 (2013) Trang: 70-77
Tạp chí: Humanities and Social Sciences
(2014) Trang: 249-254
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Vai trò của các trường đại học và cao đẳng trong sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học An Giang 19/12/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...