Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
Liên kết:

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người, người lao động là trung tâm của mọi sự phát triển. Do đó, qua các kỳ Đại hội Đảng thì đường lối, chiến lược để phát huy vai trò của người lao động trong phát triển lực lượng sản xuất nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam nói chung luôn là vấn đề được chú ý nhiều nhất. Với những chủ trương - chính sách và sự phấn đấu không ngừng của các bộ ngành thì người lao động Việt Nam đã được cải thiện đáng kể về thể lực, sức khỏe; trình độ tay nghề; tính sáng tạo; khả năng thích nghi với môi trường làm việc,... Tuy nhiên, nhìn chung, người lao động Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là về các kỹ năng. Đây là “thách thức” rất lớn khi hội nhập quốc tế với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 238-244
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tải về
(2020) Trang: 38-47
Tạp chí: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
(2020) Trang: 81-90
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: ENSURING A HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCE IN THE MODERN AGE
9 (2018) Trang: 186-1990
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
vol 7(2) (2019) Trang: 68-78
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
6 (2019) Trang: 138-142
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Vol. 2, No. 3 (2017) Trang: 170-175
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Journal of Business and Economic Development
(2015) Trang: bài số 99
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: VIỆT NAM 40 NĂM THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1975- 2015) - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT-BÌNH DƯƠNG
Vol . 2 ( 2 ) (2015) Trang: 47 – 55
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AN GIANG UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE
2 (2013) Trang: 168-178
Tạp chí: Social Sciences
3 (2013) Trang: 38-46
Tạp chí: International Journal of Philosophy
6 (2013) Trang: 374-381
Tạp chí: International Journal of Economics, Finance and Management Sciences
Vol. 1, No. 2, 2013,doi: 10.11648/j.hss.20130102.11 (2013) Trang: 70-77
Tạp chí: Humanities and Social Sciences
(2014) Trang: 249-254
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Vai trò của các trường đại học và cao đẳng trong sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học An Giang 19/12/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...