Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Liên kết:

Công nghệ thông tin đang làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo ra nhiều thách thức và cơ hội. Ngành thông tin - thư viện (TTTV)/Thông tin học là sự kết hợp giữa lĩnh vực quản lý tri thức với những ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Công nghệ thông tin không chỉ là ứng dụng quan trọng cho ngành mà là nghiệp vụ của thư viện và cơ quan thông tin hiện đại. Nắm được xu thế này, các cơ sở đào tạo ngành TTTV/Thông tin học trên toàn thế giới đã đưa rất nhiều môn học có liên quan đến công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo. Tuy nhiên, tỉ lệ các môn công nghệ thông tin trong khung chương trình đào tạo là bao nhiêu, điều này còn tùy thuộc vào hướng phát triển trọng điểm của mỗi cơ sở đào tạo. Bài viết cung cấp các thông tin về việc đào tạo ngành khoa học (KH. TTTV) ở một số nước trên thế giới và tại Việt Nam, từ đó phân tích tỉ lệ các môn công nghệ thông tin trong khung chương trình đào tạo ngành KH. TTTV/thông tin học thông qua các trang web của các trường.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...