Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5(55) (2015) Trang: 53-56,52
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam

Không thể phủ nhận rằng Internet là công cụ hữu ích, rất cần thiết trong việc học tập và nghiên cứu của sinh viên. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin trên Internet, người dùng nhận được một lượng lớn kết quả và không nhiều trong chúng có thể trả lời cho câu hỏi tìm kiếm. Bên cạnh đó, việc không chú trọng vào bước kiểm tra, đánh giá lại nguồn tin trên Internet dẫn đến việc thông tin tìm được thiếu chất lượng. Chính vì vậy, công tác đào tạo và nâng cao năng lực kỹ năng thông tin (KNTT) cho sinh viên là điều quan trọng, không thể thiếu. Việc đào tạo KNTT dựa trên sự ảnh hưởng của hành vi tìm kiếm thông tin (Long & Shrikhande, 2007), chính vì thế nghiên cứu về hành vi tìm kiếm thông tin trên Internet của sinh viên tại Trung tâm Học liệu (TTHL) trường ĐHCT sẽ là cơ sở giúp TTHL có cái nhìn tổng quan về hành vi tìm kiếm thông tin trên Internet của sinh viên. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất cho chương trình đào tạo KNTT của TTHL nhằm góp phần nâng cao công tác đào tạo người dùng đạt hiệu quả hơn

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...