Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4(54) (2015) Trang: 33-37,10
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam

Thư viện (TV) Việt Nam đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại hóa để tạo ra những bước tiến quan trọng trong hội nhập với TV thế giới. Một trong những cách để TV Việt Nam xóa dần được khoảng cách với TV các nước trên thế giới và hội nhập là áp dụng thành tựu của khoa học CN vào tất cả các hoạt động trong TV. Web 2.0 là một lựa chọn không thể thiếu cho các TV hàng đầu trên thế giới. Nói về Web 2.0, các chuyên gia thường mô tả như: “một không gian cho phép mọi người tạo và chia sẻ thông tin (TT) trực tuyến –một không gian cho sự hợp tác, luận đàm, giao tiếp; một không gian mà ở đó có tính năng động, linh hoạt, và thích ứng cao” (Coombs, 2007); “có tính mở, tin vào người dùng” (Black, 2007); “triết lý của việc tối ưu hóa trí tuệ tập hợp và những giá trị thêm vào của mỗi người tham gia bằng cách chia sẻ TT và sự sáng tạo” (Meckel, 2006). Nhóm nghiên cứu thuộc Khoa khoa học Xã hội & Nhân văn kết hợp với Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu, khảo sát và thiết kế trang web ứng dụng công nghệ Web 2.0 có tên là LRC2.0 – Nơi người dùng tạo ra giá trị TV. Trang LRC 2.0 này có đầy đủ các ứng dụng Web 2.0 đã đề cập đến trong nghiên cứu như YouTube, Blog, RSS, Google Apps, Zopim, Mobile Web, và các Google Apps cũng như các liên kết đến các ứng dụng mạng XH như Facebook, Twitter, … và hướng dẫn sử dụng Zotero, Mendeley, hay các phần mềm nguồn mở ứng dụng trong TV và học tập khác…

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...