Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam

Trong thời đại công nghệ thông tin, các trang web đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với con người, việc ghi lại nội dung của chúng cho các lần truy cập sau là một điều cần thiết. Là những người gìn giữ tri thức, cán bộ thư viện và những người quản lý các cơ quan thông tin ngày nay cũng đang đối mặt với xu thế tất yếu này trong bối cảnh tài nguyên trên mạng ngày càng phát triển vượt bậc. Lưu trữ web trong thư viện được xem là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập và tái sử dụng kiến ​​thức trong thời gian dài, và có thể thực hiện theo nhu cầu truy xuất thông tin. Các dự án lưu trữ web của thư viện thường nhằm bảo tồn nội dung các web có liên quan đến các sự kiện, các mảng chủ đề, các lĩnh vực, …        Bài viết sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình lưu trữ web trên thế giới, giới thiệu về các dự án lưu trữ web, các công nghệ chủ đạo mà các thư viện lớn trên thế giới đã áp dụng, cũng như liên hệ thực trạng lưu trữ web của các thư viện ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...