Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5(61) (2016) Trang: 39-42
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam

Trong môi trường học tập hiện đại ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang chứng tỏ vai trò quan trọng của mình đối với tất cả các loại hình đào tạo. Các hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến (hay e-learning) ngày càng phát triển và được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong các trường đại học, như Blackboard (ứng dụng mã nguồn đóng) hay Moodle, Dokeos, Engarde, Schoology, Edmodo (các ứng dụng nguồn mở). Anrade, tác giả của bài viết “5 Greet Course Management Resources for Educators”, đã tìm hiểu và đưa ra kết luận về năm công cụ quản lý khóa học hiệu quả trên Internet. Trong đó, ba công cụ đứng đầu là Engarde, Schoology và Edmodo. Trong đó, Edmodo được đánh giá là một ứng dụng học tập trực tuyến hiệu quả nhất.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...