Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 107-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Examination on symtomps and lesions of mices injected by intestinal juice Testing of suspected botulin toxemia ducks the toxin of Clostridium botulinum

Từ khóa:

Triệu chứng, bệnh tích, chuột bạch, độc tố, Clostridium botulinum

Keywords:

Symptoms, lesion, albino mice, toxin, Clostridium botulinum

ABSTRACT

In recent years, a lot of ducks have been dead by ?limberneck disease?. The main symptoms of birds are neck flaccid paralysis and wing paralysis and inner eyelids, but there is lack of gross lesion and microbial infection evidence. Botulin (Clostridium botulinum toxin) was suspected to be the cause of this disease. From November 2013 to December 2013, 40 intestinal samples were collected from moribund birds with those symptoms for testing the Clostridium botulinum toxin in mice. The results showed that, 7/40 (17,5%) samples killed albino mice with typical symptoms of limberneck disease and without lesion. Some of dead mice had hemorrhage in lung (5%) and heart (2,5%).

TóM TắT

Trong những năm gần đây, nhiều vịt bị chết do bệnh ?liệt mềm cổ? với triệu chứng như: liệt cổ, liệt mí mắt, liệt cánh và không có bệnh tích điển hình. Bệnh được nghi là do vịt nhiễm độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum (botulin). Từ tha?ng 10 đến tha?ng 12 năm 2013, chúng tôi tiến hành thu thập và kiểm tra 40 mẫu ruột của vịt có triệu chứng như mô tả ở trên bằng việc tiêm bệnh phẩm dịch ruột vào chuột bạch. Kết quả cho thấy có 7/40 mẫu bệnh phâ?m gây chết chuột chiếm tỷ lệ 17.5%. Chuột bạch chết với ca?c triệu chứng u? ru?, kém vận động, liệt cổ, liệt hai chi sau. Những chuột chết sau khi tiêm di?ch bệnh phâ?m không có bệnh tích. Có 2/14 (5%) chuột chết có bệnh tích phổi xuất huyết, và 1/14 (2.5% chuột chết có bệnh tích xuất huyết ở tim.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 131-134
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 143-147
Tải về
2 (2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
tháng 8 (2018) Trang: 249-254
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thông
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...