Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 8 (2018) Trang: 249-254
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thông
Liên kết:

Từ tháng 7/2017 đến tháng 04/2018, 16 mẫu độc tố botulin từ 16 giống vi khuẩn Clostridium botulinum được phân lập từ các thí nghiệm trước để khảo sát tính gây bệnh trên vịt. Độc tố botulin được tạo ra qua việc ria cấy giống vi khuẩn C. botulinum vào môi trường SFP, ủ yếm khí ở 37oC trong 24 giờ. Chuyển sang môi trường TPGY, ủ yếm khí 5 ngày, sau đó đem ly tâm ở 10.000 vòng/phút trong 20 phút ở nhiệt độ 5oC, thu phần nước trong rồi lọc qua lưới lọc 0,45µm, ta được độc tố botulin (sau đây gọi là dịch bệnh phẩm). Tiêm tĩnh mạch 3,5ml dịch bệnh phẩm cho vịt đẻ và cho uống với liều 10ml/con. Kết quả thử nhiệm cho thấy 100% vịt bị ảnh hưởng bởi độc tố botulin. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu được ghi nhận là vịt ủ rũ, kém vận động, giảm ăn chiếm tỷ lệ (100%), liệt cổ (70,31%), liệt chân (56,25%), liệt mí mắt, dãn đồng tử (48,44%), tiêu chảy phân trắng-xanh (79,69%). Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác vịt tiêu chảy máu và vài con có chất nhày chảy ra từ miệng (9,37%) và xù lông (82,81%). Vịt mổ khám không có bệnh tích đặc trưng tuy nhiên vẫn có xuất hiện một số bệnh tích như phổi tụ huyết (81,25%). Gan xuất huyết (92,18%) còn ruột trống thức ăn (89,06%).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 107-110
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 131-134
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 143-147
Tải về
2 (2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...