Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
147-150 (2016) Trang:
Tạp chí: NN & PTNT
Liên kết:

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, 86 mẫu gan, ruột của vịt có biểu hiện triệu chứng liệt mềm cổ, liệt cánh, liệt chân, liệt mí mắt được thu thập tại hai huyện Phú Tân và Tri Tôn tỉnh An Giang. Tiến hành phân lập vi khuẩn Clostridium spp. trong môi trường Cooked Meat và thạch máu, định danh các chủng vi khuẩn phân lập được bằng bộ phản ứng sinh hóa API 20A. Kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Clostridium spp. đối với 5 loại kháng sinh gồm doxycycline, norfloxacin, marbofloxacin, florfenicol và fosfomycin. Kết quả có 51,16% (44/86) mẫu dương tính với Clostridium spp., trong đó có 37,21% (16/43) từ mẫu gan và 65,12% (28/43) từ mẫu ruột. Tỷ lệ nhiễm C. botulinum 16,28% (14/86). Kết quả kháng sinh đồ cho thấy C. botulinum phân lập được nhạy hoàn toàn (100%) với 5 loại kháng sinh đã thử. 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 107-110
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 131-134
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 143-147
Tải về
2 (2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
tháng 8 (2018) Trang: 249-254
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thông
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...