Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 11/2016 (2016) Trang: 73-77
Tạp chí: NN & PTNT
Liên kết:

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2015, 46 mẫu đất được thu thập từ ruộng lúa ở các vùng chăn nuôi vịt chạy đồng có vịt bị bệnh “cúm cần” ở 2 huyện Phú Tân và Châu Phú, tỉnh An Giang để xác định sự hiện diện của vi khuẩn Clostridium spp. Vi sinh vật được phân lập trên môi trường thạch máu có CO2 và định danh bằng test sinh hóa API 20A. Kết quả cho thấy có 40/46 isolate (86,96%) dương tính với vi khuẩn chi Clostridium, trong đó có 32/40 mẫu (80%) là vi khuẩn Clostridium colinum, 8/40 mẫu (20%) là vi khuẩn Clostridium botulinum. Kết quả kiểm tra sự mẫn cảm của vi khuẩn với các kháng sinh như: norfloxacin, erythromycin, tetracycline, trimethoprime và penicillin cho thấy, vi khuẩn Clostridium spp., Clostridium colinumClostridium botulinum phân lập được nhạy cảm với norfloxacin 100% và 100% kháng với penicillin và trimethoprime. Vi khuẩn có tính đa kháng cao với các kháng sinh thử nghiệm, trong đó có 1 chủng (4,55%) kháng cùng lúc với 4 loại kháng sinh (tetracycline, erythromycin, penicillin, trimethoprime).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 107-110
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 131-134
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 143-147
Tải về
2 (2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
tháng 8 (2018) Trang: 249-254
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thông
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...