Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 4-2015 (2015) Trang: 201-209
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
Liên kết:

Một nghiên cứu được tiến hành để xác định ảnh hưởng của giống và tuổi gà lên các thành phần của quả trứng, hàm lượng
dưỡng chất và thành phần acid béo của lòng đỏ. Mẫu trứng được lấy liên tục trong 2 ngày ở hai trại khi đàn gà đẻ giống Isa Brown và Hisex brown đạt tuần tuổi trung bình là 21, 38 và 54. Tất cả gà được nuôi cùng một loại thức ăn trước khi thu thập mẫu 4 tuần. Các chỉ tiêu về thành phần quả trứng gồm có khối lượng, tỉ lệ lòng đỏ, lòng trắng, vỏ
và tỉ lệ lòng đỏ/lòng trắng. Tiến hành xác định hàm lượng chất rắn, protein, chất béo, tro, calci, phospho của quả trứng, lòng trắng, lòng đỏ và thành phần acid béo của lòng đỏ. Kết quả chỉ rằng các giống và tuổi gà ảnh hưởng lên khối lượng trứng, gà Hisex brown sản xuất quả trứng lớn hơn, có tỉ lệ lòng đỏ lòng và lòng đỏ/lòng trắng cao hơn gà Isa brown cùng tuổi và các tỉ lệ này tăng theo tuổi gà mái. Giống và tuổi gà không ảnh hưởng lên hàm lượng chất rắn, tro và protein của quả trứng cũng như ở lòng trắng và lòng đỏ và hàm lượng chất béo của lòng đỏ. Tuy nhiên, tuổi và giống gà có ảnh hưởng lên thành phần acid béo của lòng đỏ.

Các bài báo khác
264 (2021) Trang: 61-65
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn Nuôi
120 (February 2021) (2021) Trang: 16-23
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
tháng 4-2015 (2015) Trang: 224-231
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...