Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 4-2015 (2015) Trang: 224-231
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
Liên kết:

Mục tiêu của đề tài là xác định thành phần acid béo của bốn loại dầu thực vật là dầu dừa, dầu nành, dầu phộng, dầu cám gạo và ba loại mỡ động vật gồm có mỡ cá tra, cá hồi và mỡ heo. Có tất cả 19 mẫu được phân tích bằng phương pháp sắc khí (GC-FID) trên cột TR-Farm. Giữa các loai dầu và mỡ, dầu dừa có hàm lượng acid béo no cao nhất (89,06%), chủ yếu là acid lauric (C12:0) và myristic (C14:0) so sánh với hàm lượng tổng acid béo no của các loại dầu mỡ khác như dầu cám gạo (24,59%), dầu phộng (25,12%), dầu nành (16,77%), mỡ cá tra (39,95%), dầu cá hồi (27,29%) và mỡ heo (35,64%). Giữa các aicd béo chưa no một và nhiều nối đôi, acid oleic (C18:1) và linolenic (C18:2) chiếm tỉ lệ cao nhất. Dầu cám gạo, dầu phộng và mỡ cá tra có hàm lượng acid oleic cao hơn các loại dầu mỡ khác, khoảng 40,66- 41,05%. Dầu nành có hàm lượng acid linoleic và linolenic cao nhất lần lượt là 50.65±4.4 và 6.19±1.23%. Dầu cá hồi chứa lượng cao EPA (C22:5; 5,73±0.08%) và DHA (C22:6; 4.52±0.18%), trong khi 2 acid béo này có hàm lượng rất thấp ở mỡ cá tra (0.07 and 0.4%) và mỡ heo (DHA, 0.17±0.02%) và không phát hiện được ở các loại dầu thực vật. Chỉ số P/S (acid béo chưa no/acid béo no) cao nhất ở dầu nành (5,0) và thấp nhất ở dầu dừa (0,12).

Các bài báo khác
264 (2021) Trang: 61-65
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn Nuôi
120 (February 2021) (2021) Trang: 16-23
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...