Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Liên kết:

Trên cơ sở phân tích những bất cập của nhiệm kì Thẩm phán theo quy định hiện hành (5 năm), tác giả kiến nghị cần thiết phải kéo dài nhiệm kì của Thẩm phán. Việc kéo dài nhiệm kì Thẩm phán đến suốt đời sẽ góp phần giúp Thẩm phán an tâm hơn trong công tác, tránh tình trạng nhũng nhiễu khi xem xét tái nhiệm, phù hợp với quy định của Luật cán bộ công chức,...

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 153-161
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 193-198
Tải về
2+3 (378+379) (2019) Trang: 24-29
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
3 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...