Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 193-198
Tải về

Abstract

Under the Marriage and Family Law 2000, the courts must take into consideration parties? contribution including both financial and non-financial contribution in dividing matrimonial property upon divorce. Originally, the term of contribution involves two meanings, namely positive and negative contribution. However, basically, any contribution by parties to matrimonial property is usually taken into account as positive contribution rather than negative contribution which is also considered as spousal faults of. Moreover, the factor of domestic violence that is usually happened in family has significant effects on spousal contribution as well as division of matrimonial property. Therefore, both these factors should be considered in matrimonial proceeding in order to not only make the division of matrimonial property more equitable but also prevent domectic violence.

Keywords: Matrimonial property, common property, parties? contribution, negative contribution, domestic violence

Title: The factor of domestic violence in dividing matrimonial property upon divorce

Tóm tắt

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, trong quá trình xem xét việc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, tòa án phải dựa trên một trong những yếu tố đó là công sức đóng góp của vợ chồng để quyết định. Tuy nhiên, về cơ bản, luật chỉ đề cập đến khía cạnh đóng góp tích cực mà bỏ qua đóng góp tiêu cực - yếu tố được xem như là lỗi của vợ hoặc chồng trong thời kì hôn nhân. Thêm vào đó, các gia đình ở Việt Nam thường phải đối mặt với thực trạng bạo lực gia đình, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến công sức đóng góp của vợ chồng vào khối tài sản chung cũng như việc phân chia tài sản khi ly hôn. Vì những lí do trên, các yếu tố đóng góp tiêu cực và bạo lực gia đình nên được xem xét trong quá trình phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly  hôn. 

Từ khóa: Tài sản hôn nhân, tài sản chung, đóng góp của vợ chồng, đóng góp tiêu cực, bạo lực gia đình

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 153-161
Tải về
2+3 (378+379) (2019) Trang: 24-29
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
3 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...