Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
363 (2019) Trang: 115-122
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Bài viết nhằm cung cấp kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Cần Thơ. Để có số liệu nghiên cứu, tác giả đã thực hiện khảo sát 109 khách hàng cá nhân đang có tài khoản tại Chi nhánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng là: tuổi, giới tính, thu nhập, kinh nghiệm sử dụng Internet và thời gian giao dịch. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp cho Ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ Mobile Banking.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...