Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVII (2020) Trang: 12-19
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá hiệu quả của các quy trình tiêm chủng vacxin IB phòng bệnh hô hấp ở gà Nòi nuôi thịt. Thí nghiệm được tiến hành với 3 lô thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi lô nuôi 500 con gà Nòi lấy từ đàn gà bố mẹ đã được chủng ngừa vacxin IB đầy đủ. Nghiệm thức 1: sử dụng vacxin đơn Cevac Bron 120 L chủng ngừa cho gà ở 3 ngày tuổi và lặp lại lần 2 sau 3 tuần. Nghiệm thức 2: sử dụng vacxin kết hợp Cevac Vitabron L chủng ngừa một lần duy nhất cho gà ở 3 ngày tuổi. Gà ở lô đối chứng không tiêm chủng vacxin. Kết quả nghiên cứu cho thấy gà ở nghiệm thức 1 có hiệu giá kháng thể sau chủng ngừa đạt mức bảo hộ ở thời điểm 52 ngày tuổi và duy trì mức cao đến 87 ngày tuổi (gần xuất chuồng), trong khi đó, gà ở nghiệm thức 2 chỉ có hiệu giá kháng thể tương đương với gà ở nghiệm thức 1 cho đến 52 ngày tuổi, còn GMT của gà ở 87 ngày tuổi tăng cao 4 lần so với trước đó, chứng tỏ gà bị bệnh. Tỷ lệ gà Nòi có mức độ bệnh hô hấp nặng được ghi nhận 3 điểm và tỷ lệ gà hao hụt từ 61 ngày tuổi đến khi xuất chuồng ở nghiệm thức 1 là thấp hơn so với nghiệm thức 2 và lô đối chứng. Như vậy, nghiệm thức 1 cho kết quả phòng bệnh tốt hơn nghiệm thức 2 và lô đối chứng. Cho dù nhà sản xuất vacxin khuyến cáo chủng ngừa kết hợp 1 lần duy nhất, thiết nghĩ việc tái tiêm chủng cho gà Nòi (giống nội) là điều cần thiết vì thời gian nuôi kéo dài hơn. 

Từ khóa: Gà Nòi, viêm phế quản truyền nhiễm, chủng ngừa, vacxin.
Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...