Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10-2018 (2018) Trang: 94-103
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành tại trang trại ở Tiền Giang để đánh giá ảnh hưởng của các tỷ số khác nhau giữa  lysine và năng lượng trao đổi (mg Lys/kcal ME) lên năng suất sinh sản, hiệu quả sử dụng nitơ, các thông số sinh hóa máu, chất lượng trứng và chi phí để sản xuất một quả trứng của 960 gà Ác đẻ trứng từ 32 đến 42 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số mô hình  phân nhánh (nested model) có 2  nhánh 1và 2 lần lượt có 2750 và 2850 kcal/kg, trong cả hai nhánh đều có 6 tỷ số Lys/ME lần lượt là 0,32; 0,35; 0,37; 0,39; 0,41 và 0,43 với 6 mức lysine khác nhau; có tổng công 12 khẩu phần, lập lại 10 lần.  Tỷ số Lys/ ME của khẩu phần đã ảnh hưởng lên số lượng dưỡng chất và năng lượng ăn vào của gà. Gà nuôi khẩu phần có tỷ số Lys/ME 0,32 tiêu thụ nhiều thức ăn nhất. Mức lysine ăn vào tăng theo tỷ lệ lys trong khẩu phần. Tỷ lệ đẻ trứng cao nhất và hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất ở tỷ số 0,41, với mức ME 2750 gà sản xuất quả trứng to hơn mức 2850 kcal/kg. Hàm lượng nitơ tích lũy tăng tuyến tính với tỷ số Lys/ME trong khẩu phần. Gà nuôi có tỷ số 0,41 cũng tích lũy được nhiều nitơ hơn, giảm bài thải acid uric và độ dày vỏ trứng tốt.  Gà nuôi Ác đẻ trứng nuôi khẩu phần có tỷ số Lys/ME là 0,41 với mức ME là 2750 cho tỷ lệ đẻ cao, khối lượng trứng lớn, tích lũy nitơ cao và giá thành sản xuất quả trứng thấp hơn.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...