Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 107-118
Tải về

ABSTRACT

The use of insecticide to kill unwanted animals in shrimp farming has been found in the Mekong delta, Viet Nam. This study aims to determine the toxicity of decis (deltamethrin active ingredient) on growth of black tiger shrimp  (8-10 g/ind.). Shrimp were collected from pond and acclimated gradually to the salinity of 25?. The determination of LC50 was conducted with six concentrations of deltamethrin varying 0,75 to 2 àg/L. The results showed that deltamethrin was very toxic to P. monodon with the LC50?96 hr. of 1,05 àg/L. The effects of deltamethrin at the concentration of 1 and 50%LC50-96 hr. on osmotic and ionic regulations were designed at salinity of 25? for 14 days. The concentrations of 0,01 and 0,52 àg/L deltamethrin did not affect the osmotic and Na+ and Cl? regulations but caused increase of K+ at the first 3 hrs. The concentrations of 1, 10 and 50% LC50-96 hr. at the salinity of 25? did not affect the growth, but caused increase of mortality and prolongation of molting cycle.

Keywords: decis, shrimp, ion and  toxic

Title:    Effects of insecticide Decis on osmotic, ionic regulations and growth of black tiger shrimp (Penaeus monodon)

TóM TắT

Sử dụng thuốc trừ sâu để diệt tạp và kích thích tôm lột xác đã xuất hiện trong nghề nuôi tôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long dù không được khuyến cáo. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định độ độc của thuốc trừ sâu decis chứa hoạt chất deltamethrin lên tôm  sú (Penaeus monodon). Tôm thí nghiệm có kích cỡ 8-10 g/con được bắt từ ao nuôi và thuần hóa đến độ mặn lên 25?. Thí nghiệm xác định nồng độ deltamethrin gây chết 50% tôm (LC50) được thực hiện với 6 nồng độ deltamethrin  từ 0,75 đến 2 àg/L dựa vào kết quả thí nghiệm thăm dò. Kết quả cho thấy deltamethrin rất độc với tôm sú, LC50-96 giờ là 1,05 àg/L. ảnh hưởng của deltamethrin (nồng độ bằng 1% và 50% LC50-96 giờ) lên điều hòa áp suất thẩm thấu (ASTT) và ion được thực hiện ở độ mặn 25? trong 14 ngày. Nồng độ 0,01 àg/L và 0,52 àg/L không ảnh hưởng đến điều hòa áp suất thẩm thấu và ion Na+ và Cl- nhưng ảnh hưởng đến điều hòa ion K+ trong 3 giờ đầu. Nồng độ deltamethrin 1, 10 và 50% LC50-96 giờ (ở độ mặn 25?) không ảnh hưởng tăng trưởng nhưng làm tăng tỷ lệ chết và kéo dài chu kỳ lột xác của tôm.

Từ khóa: Decis, tôm sú, ion, độc tố

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 239-244
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 51-59
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 371-378
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 49-54
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang:
Tạp chí: International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015
(2015) Trang:
Tạp chí: 7th Regional Aquafeed Forum, Feed and Feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-24 October, 2015
(2014) Trang: 10
Tạp chí: Symposium: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem and Fisheries, 11-13 November, 2014, Nagasaki, Japan
583 (2013) Trang: 241-268
Tạp chí: On-farm feeding and feed management in aquaculture
1 (2014) Trang: 171
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish
4 (2012) Trang: 75
Tạp chí: Rev in Aqua
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: J Comp Physiol B
75 (2012) Trang: 2454
Tạp chí: J. of Pro
86 (2011) Trang: 83
Tạp chí: Che
36 (2011) Trang: 738
Tạp chí: Mar Poli
1 (2010) Trang: 569
Tạp chí: FWPF
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Second International Symposium on Cage Aquaculture in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...