Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 13, No. 3 (2021) Trang: 9-16

This study aimed to evaluate the effects of temperature on the growth and survival of mud crab (Scylla paramamosain) larvae in two stages including zoea-1 to megalopa (the first experiment) and megalopa to crablet-1 (the second experiment). Each experiment was conducted in a completely randomized design with four temperature levels (27, 30, 33, and 36℃) in triplicate. Stocking density of 200 ind./L for the first experiment and 4 ind./L for the second experiment. Fiberglass tanks of 500-L (containing 300-L and 250-L of 25‰ water for the first and second experiment, respectively) were used in the experiments. The results showed that S. paramamosain larvae at zoea-3 and zoea-4 died at 33℃ or above, while the highest survival rate of this stage was found at 27℃ (11.5%). The growth and larval stage index during the zoea to megalopa stage were significantly higher in 30℃ (p<0.05) compared to those in the 27℃ treatment. In the second experiment, the survival rates of crablet-1 were highest (72.9%) at 27℃ and lowest (34,7%) at 36℃. The growth rate of crablets at this stage increased with increased temperature. The highest carapace width and weight (3.41 mm and 0.030 g, respectively) were recorded at 36℃. The findings of this study suggested that mud crab larvae should be reared at the temperature range of 27-30℃ to maximize their production.

Các bài báo khác
Số 14 (2010) Trang: 107-118
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 239-244
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 51-59
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 371-378
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 49-54
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang:
Tạp chí: International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015
(2015) Trang:
Tạp chí: 7th Regional Aquafeed Forum, Feed and Feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-24 October, 2015
(2014) Trang: 10
Tạp chí: Symposium: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem and Fisheries, 11-13 November, 2014, Nagasaki, Japan
583 (2013) Trang: 241-268
Tạp chí: On-farm feeding and feed management in aquaculture
1 (2014) Trang: 171
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish
4 (2012) Trang: 75
Tạp chí: Rev in Aqua
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: J Comp Physiol B
75 (2012) Trang: 2454
Tạp chí: J. of Pro
86 (2011) Trang: 83
Tạp chí: Che
36 (2011) Trang: 738
Tạp chí: Mar Poli
1 (2010) Trang: 569
Tạp chí: FWPF
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Second International Symposium on Cage Aquaculture in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...