Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Proceedings 2nd November, 2018, ISBN: 978-93-87405--18-9 (2018) Trang: 1-4
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering
Liên kết:

This paper presents a method which uses an artificial neural network (ANN) to forecast international tourism demand to Vietnam. In our work, the monthly statistical data between 2005 and 2016 from Vietnam National Administration of Tourism were used for training, and the data in 2017 was used for testing. The ANN model used in the study is a nonlinear autoregressive neural network where forecasting values are inferred from the previous observed data. Moreover, the ANN is investigated into variety of data preprocessing techniques including deseasoning and detrending. To evaluate the accuracies, the mean of absolute deviation was considered. The experimental results have shown that the use of the ANN with deseasioning gives superior results than the other preprocessing data techniques.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 123-132
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 180-189
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 27-32
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 80-85
Tải về
11 (2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
1 (2016) Trang: 362-368
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: TI-18
Tạp chí: Ritektra, Design and Application of Technology Conference X 2015, August 13-14, 2015
3 (2015) Trang: 19-20
Tạp chí: VietNam Engineering Education Conference, Danang City March 16-17, 2015
(2014) Trang: 25
Tạp chí: Transformative Change: Educating Engineers to Innovate the Future of Vietnam, March 25-26, 2014 Ho Chi Minh City University of Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...